Ajánlatkérés

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.mugyantapadlo.hu honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságára, teljességére a Cseh és társa, mint tulajdonos nem ad garanciát, bár mindent megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosságát ellenőrizze.

A Cseh és társa weboldalát információs és kapcsolatépítő célból hozta létre. A www.mugyantapadlo.hu weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak.

Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a Cseh és társa előzetes írásos engedélye nélkül. Nem kereskedelmi célú használat esetén is szükséges feltüntetni a forrásmegjelölést, lehetőség szerint működő linkel (www.mugyantapadlo.hu).

A Cseh és társa fenntartja magának a honlapon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Cseh és társa nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.

A Cseh és társa kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A tulajdonosnak nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek - vagy más személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait - elsősorban e-mail címét - rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel.

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a "Kapcsolat" oldalon megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A www.mugyantapadlo.hu honlapunkon előforduló linkekhez tartozó más honlapok tartalmáért, továbbá a más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért a Cseh és társa nem felelős.

A Cseh és társa, mint a www.mugyantapadlo.hu weboldal tulajdonosa, megtesz minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A cookie-k (file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén) segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép, a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére.

Szeretnénk weboldalunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes lapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Ezt a Google Analytics szoftverrel tesszük.

Weboldalunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok.

A www.mugyantapadlo.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldalon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a www.mugyantapadlo.hu tulajdonosa felelősséget nem vállal. A www.mugyantapadlo.hu weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.